Cleaning_technology logotyper
Sanego
flagga flagga

order tel 0455-566 40

Miljöarbete vid Sanego AB

Sanego AB är ett familjeägt företag som specialiserat sig på att erbjuda kemiska prestationslösningar. I våra nybyggda lokaler har vi modern och ändamålsenlig utrustning för produktion, utveckling och lager. Vi har en lång och kvalificerad erfarenhet av utveckling och produktion av rengöringslösningar.

Målsättningen för Sanegos miljöarbete och miljöpolicy är att minimera verksamhetens och produkternas hälso- och miljöpåverkan i alla led alltifrån grundråvaror, råvarutillverkning, tillverkning av produkter, transporter, användning av produkter och fram till utsläpp i recipienten.

Vi vet genom vår långa erfarenhet att med rätt utveckling så kan vi minska miljöpåverkan. Genom ständig utveckling av miljövänligare produkter och rätt handhavande så kommer det att bidraga till en bättre miljö.

Miljöpolicy

  • Vi medverkar aktivt till en ekologiskt hållbar utveckling genom att erbjuda våra kunder produkter som medför minsta möjliga påverkan, så långt det är tekniskt och ekonomiskt försvarbart, under produkternas hela livscykel.
  • Vi prioriterar ständiga förbättringar och förebyggande åtgärder samt följer upp våra miljömål för att förbättra våra miljöprestanda.
  • Vi väljer råvaror, emballage och övrigt material samt transporter med minsta möjliga miljöpåverkan.
  • Vi hushåller med energi och andra icke förnyelsebara resurser.
  • Vi sorterar avfall för återföring till kretsloppet.
  • Vi väljer i första hand leverantörer med dokumenterat miljöledningssystem
  • Vi strävar att som minimum uppfylla gällande lagar och myndighetskrav genom regelbunden lagbevakning/utbildning.
  • Vi kommunicerar miljöpolicyn till vår personal, allmänheten och övriga intressenter bl.a. genom www.sanego.se
Nyheter och Information Säkerhetsdatablad INFO Fordonsrengöring
    Avfettningsmedel och bilvårdsmedel

Produkter godkända av Svanen och Kemikaliesvepet

Svanenmärkta produkter
Kemikaliesvepet

 

För en bättre miljö

Sanego har flera produkter miljögodkända av Kemikaliesvepet.

Se listan här

 

Vi är miljö- och kvalitetscertifierade

Sanego är ISO 9001
och ISO 14001
certifierade.

Se certifikatet här

 

Återförsäljare/
Säljare sökes

kontakta oss för mer info.

 

Sanego AB
Vallevägen 26, SE-373 73 Jämjö, Sweden
Tel 0455-566 40, Fax 0455-566 49
Epost info[at]sanego.se
www.sanego.se
© SANEGO 2018

Policy för personuppgiftshantering

 

powered by kajoni 2017