Cleaning_technology logotyper
Sanego
flagga flagga

order tel 0455-566 40

Bilvård
Shampoo Egenskaper Manuell Automattvätt
Sanego Vaxshampo Bilshampo med högglansvax, Ger en extra blank, skyddande och smutsavvisande vaxhinna Ja Ja
Sanego Car Shampo Neutralt bilshampo, Innehåller antirostmedel och vax som ger en smutsavvisande och blank yta Ja  
Sanego Car Shampo Gold Bilshampo för borsttvättar, ett mycket kraftfullt specialschampo för att bibehålla rena borstar vid mycket svåra försmutsningar   Ja
Sanego AutoShine Högkoncentrerat alkaliskt schampo med glanseffekt Ja Ja
Sanego Premium Gold Shampo med extra hög vaxeffekt Ja  
Solvynol Blue Alkaliskt rengöringsmedel Ja  
Solvynol Neutral Milt universalrengöringsmedel, Svanenmärkt Ja  
Solvynol OC Olje- och sotborttagare, Svanenmärkt Ja  
Solvynol HD Alkaliskt rengörings- och avfettningsmedel, Svanenmärkt Ja  
Solvynol Plus Extra högskummande fordonstvättmedel Ja Ja
Solvynol 380 Högeffektivt alkaliskt rengörings- och avfettningsmedel, Svanenmärkt Ja  
Solvynol Green Miljöanpassat alkaliskt rengörings- och avfettningsmedel, Svanenmärkt  Ja  
Solvynol Jumbo Extra kraftigt alkaliskt rengörings- och avfettningsmedel, Svanemärkt Ja  
Solvynol Premium Högkoncentrerat rengöringsmedel, Svanenmärkt Ja Ja
        
Avrinningsmedel Egenskaper Manuell Automattvätt
Sanego Superdry Självpolerande och ger varaktig glans, snabb vattenavrinning samt innehåller inhibitor för temporärt korrosionsskydd   Ja
Sanego Premium Vax Avrinningsmedel med vax   Ja
       
Koncentratprodukter biltvätt   Manuell Automattvätt
Sanezip 101 Mikrokoncentrat, Sanezip 101+ Sanezip 203, ger aromatfri mikroemulsion   Ja
Sanezip 103 Mikrokoncentrat, Sanezip 103 + Sanezip 203, ger mickoavfettning för svår rengöring   Ja
Sanezip 203 Alkaliskt koncentrat, Sanezip 203 är ett baskoncentrat avsett att användas i Sanezip-systemet tillsammans med hydrominder.   Ja
Sanezip 301 Tensidkoncentrat, Sanezip 301 + Sanezip 203, ger alkalisk avfettning   Ja
Sanezip 302 Tensidkoncentrat, Sanezip 302 + Sanezip 203, ger alkalisk avfettning   Ja
       
Fälgrengöring    Manuell  Automattvätt 
Sanego Wheelcleaner A Alkaliskt rengöringsmedel för bl a aluminiumfälgar Ja  
Sanego Wheelcleaner S Surt rengöringsmedel för bl a aluminiumfälgar Ja  
Sanego Wheel Wash Kraftigt alkaliskt fälgrengöringsmedel Ja  
       
Avfettningsmedel   Manuell Automattvätt
Sanesolv Lågaromatiskt avfettningsmedel för all slags kallavfettning och avvaxning Ja

 

Sanesolv Bio Esterbaserat avfettningsmedel för borttagning av asfalt, olja, fett, korrosionsskyddsmedel och andra svåra föroreningar. Ja

 

Sanesolv HF Avfettningsmedel för all slags kallavfettning och avvaxning Ja  
Sanesolv Extra Lågaromatisk avfettning för våta ytor, kan också användas
som ett förtvättmedel i biltvättanläggningar
Ja Ja
Sanesolv Tar Tjär-, asfalt- och oljeborttagningsmedel Ja  
Sanesolv Micro Lågalkalisk mikroemulsion som snabbt löser vägsmuts, asfalt och andra föroreningar Ja  
Sanesolv Micro Bio Esterbaserad mikroemulsion, är ett kombinerat schampo och avfettningsmedel för rengöring av bilar, bilmotorer Ja  
       
Polermedel, rengöring, vax      
Sanego Supershine Rengörings- och polermedel för oxiderade lacker, silikonfri
X-press Wax Snabbvax, lämnar inga rester på plast och gummidetaljer
   
Glansmedel  
Sanego Vinylglans Gummi- och vinylglans, återger galon, vinyl och konstläder sin naturliga lyster
Sanego Rubbershine Gummiglansmedel, återger galon, gummimattor, svarta däcksidor m m sin naturliga lyster
   
Invändig rengöring  
Sanego Car Fresh Invändig rengöring av textilier i fordon
Sanstrike Snabbrengöring, löser snabbt smuts och fett
Sanetin Allrengöring för ytor som tål vatten
Solvynol Blue Allrengöring för ytor som tål vatten
Solvynol Neutral Milt universalrengöringsmedel för ytor som tål vatten, Svanenmärkt
   
Fönsterputs  
Sanego Glasscleaner Red Fönsterputs, tar bort oljefilm och insekter
   
Spolarvätska  
Sanego Screenwash Spolarvästka koncentrat
Nyheter och Information Säkerhetsdatablad INFO Kalkavlagringar
    Här hittar du våra kalkborttagningsmedel

Produkter godkända av Svanen och Kemikaliesvepet

Svanenmärkta produkter
Kemikaliesvepet

 

För en bättre miljö

Sanego har flera produkter miljögodkända av Kemikaliesvepet.

Se listan här

 

Vi är miljö- och kvalitetscertifierade

Sanego är ISO 9001
och ISO 14001
certifierade.

Se certifikatet här

 

Återförsäljare/
Säljare sökes

kontakta oss för mer info.

 

Sanego AB
Vallevägen 26, SE-373 73 Jämjö, Sweden
Tel 0455-566 40, Fax 0455-566 49
Epost info[at]sanego.se
www.sanego.se
© SANEGO 2018

Policy för personuppgiftshantering

 

powered by kajoni 2017