Cleaning_technology logotyper
Sanego
flagga flagga

order tel 0455-566 40

Sanesolv Bio
(Esterbaserat avfettningsmedel)

    
 
Säkerhetsdatablad


 

               

Volym 10 liter
Art. nr. 2156

 

Volym 25 liter
Art. nr. 2157

 

Volym 200 liter
Art. nr. 2158

 

 

 

 

 

 

  • Ett kraftfullt avfettningsmedel för borttagning av asfalt, olja, fett, korrosionsskyddsmedel och andra svåra föroreningar.
  • Sanesolv Bio har ingen flampunkt och är säker att använda i en produktionsmiljö.
  • Sanesolv Bio är en icke brandfarlig produkt, helt fri från petroleum och med låg lukt.
  • Sanesolv Bio är en vatten-i-olja emulsion och är ett utmärkt alternativ till alifatiska, nafteniska och aromatiska kolvätelösningsmedel för rengöring och avfettning.
  •   
 

Sanesolv används outspädd.


Nyheter och Information Säkerhetsdatablad INFO Professionella bilvårdsmedel
    Se vårt sortiment här

Produkter godkända av Svanen och Kemikaliesvepet

Svanenmärkta produkter
Kemikaliesvepet

 

För en bättre miljö

Sanego har flera produkter miljögodkända av Kemikaliesvepet.

Se listan här

 

Vi är miljö- och kvalitetscertifierade

Sanego är ISO 9001
och ISO 14001
certifierade.

Se certifikatet här

 

Återförsäljare/
Säljare sökes

kontakta oss för mer info.

 

Sanego AB
Vallevägen 26, SE-373 73 Jämjö, Sweden
Tel 0455-566 40, Fax 0455-566 49
Epost info[at]sanego.se
www.sanego.se
© SANEGO 2018

Policy för personuppgiftshantering

 

powered by kajoni 2017